Temat: Komunikat w sprawie paszportów dla psów i kotów


W związku z wejściem w życie z dniem 1 października br. rozporządzenia nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.) oraz koniecznością wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym sekretarz stanu w MRiRW Jerzy Pilarczyk upoważnił Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną do wydrukowania paszportów i zaopatrzenia w te druki, za pośrednictwem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, lekarzy weterynarii, którzy będą wydawali paszporty. Druki paszportów będą dostępne, we wskazanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną lecznicach dla zwierząt, od dnia 4 października br. Osoby ubiegające się o wydanie paszportu dla zwierząt towarzyszących będą mogły uzyskać informacje o miejscach wydawania paszportów w okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz powiatowych inspektoratach weterynarii. Ponadto informacje o lecznicach, w których będą wydawane paszporty dla psów, kotów i fretek będą zamieszczone na stronach internetowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=8312Temat: Humor
Oj Kamcia, Kamcia. Najpierw sama się do tego "Ómarłam" dołączyłaś a teraz już po edycji piętnujesz? Co za zmiana frontu.

No to jeszcze coś o kotach:

Prawa fizyki rządzące kotem.

I zasada kociej dynamiki

Jeżeli na kota nie oddziałowywują bezpośrednio żadne zapachy z kuchni bądź ze stołu, a w domu nie dzieje się nic ciekawego kot pozostanie w spoczynku aż do czasu, kiedy nagromadzi wystarczająco dużo energii, niezbędnej do wieczornych harców.

II zasada kociej dynamiki

Jeżeli na kota ni stąd ni zowąd zacznie działać niepożądana siła, dźwięk lub zapach, kot poderwie się do pozycji obronnej po czym zacznie poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym, gdzie przyspieszenie będzie wprost proporcjonalne do natężenia hałasu, a zwrot prędkości będzie przeciwny do źródła dźwięku.

III zasada kociej dynamiki

Każdej akcji, polegającej np. na podaniu kotu tabletki do pyszczka, odpowiada reakcja w postaci wyplucia tabletki. Inny przykład: wołanie kota po imieniu wywoła ruch kota w przeciwną stronę, a zrzucanie go z kolan pozwoli zaobserwować kocie siły sprężystości.

Kocia zasada zachowania energii

Kot leżąc w dzień na plamie słońca na dywanie kumuluje energię, która eksploduje wieczorem, kiedy to kot przekształci ją w akustyczną i "niszczycielską".

Punkt centralny

Kot zawsze stara się znaleźć w punkcie, gdzie zyska najwięcej uwagi, np. na kawałku gazety, który czytasz albo w Twojej torbie podróżnej.Teraz pora na trochę medycyny ludowej XXI wieku.

Medycyna ludowa w starych księgach odnaleziona

-Na włosów wypadanie pomóc może jeno monitorem monochromatycznym naświetlanie co wieczór, aż do skutku.

-Na oparzenia i wszelkie kolan uszkodzenia trzykrotnie sformatowany dysk 3.5" przykładać.

-Zużytych taśm barwiących z drukarek igłowych wyrzucać się nie godzi, albowiem wielką moc posiadają i na podwórcu zakopane dobroć i szczęście sprowadzają na domostwo.

-Procesorów 286 kilka do sienników włożonych na dobre od reumatyzmu uchroni.

-Klawiatura stara na noc pod poduszkę chowana spokojny sen zapewnić potrafi.

-Niemowlę od biegunki chronić będzie nie używany, acz nie najświeższy mousepad do posłania wsunięty.

-Pamiętać należy, że nie użytkowany laptop ponoć raz do roku sam obliczeń tajemnych dokonuje i rewolucyję jakąś w ognisko domowe wprowadzić gotowy.

-Panna szczęśliwie za mąż wydać się pragnąca winna o północku przy świetle księżycowym adres swój internetowy na rozstaju dróg głęboko zakopać, komendy DOSowe przy tym szeptem wypowiadając.
Źródło: laracroft.pl/forum/viewtopic.php?t=62


Temat: Wyjazd za granicę z psem i kotem - czyli jak to zrobić
Wakacje się zaczęły, a tym samym wyjazdy urlopowe. Niektórzy z nas będą się wybierać zagranice, a nawet poza UE.
Będziemy też chcieli zabrać swojego pupila ze sobą i tu zaczynają się schody. najczęściej zostawiamy to na ostatnią chwilę nie orientując się wcześniej jakie wymagania muszą byc spełnione by psa/kota móc zabrać na zagraniczny urlop.

Polecam uwadze Przepisy wywozowe za granicę dla psów, kotów i fretek

INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR. 998/2003/WE Z DNIA 26 MAJA 2003 ROKU

1. Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek.
2. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.
3. Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:

(Oficjalne nazwy państw zawarte w traktacie akcesyjnym Unii Europejskiej ) Takimi nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów ! Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka

1. Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. “Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport.
2. Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikroczipa.
3. Warunki wydania paszportu (kolejno):
1. Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikroczipu, (czipy zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia)
2. Czytelne wypisanie paszportu.
3. Szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Uwaga!

* Przepisywanie do paszportu szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez tatuaż lub/i mikroczip.
* Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia.
* Jeżeli kraj docelowy UE nie wymaga badań serologicznych potwierdzających odpowiedni poziom przeciwciał, zwierzę można przewozić najwcześniej po upływie 21 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie i przed upływem terminu ważności szczepienia.

1. Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu.
2. Jeżeli zwierzę posiada lub wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu.
3. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI.
4. Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale VII.
5. Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisu w dziale IX i X dokonuje uprawniony lekarz weterynarii.
6. Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu.
7. Wystawiający paszport pobiera opłatę za wystawienie paszportu w wysokości 51 PLN brutto.
8. Opłata za wydanie paszportu nie zawiera opłaty za oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.

Zaznaczenia moje
Więcej informacji pod podanym wyżej linkiem
Źródło: forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=20835


Temat: WARSZAWA 10/11.09.2005
Dostałam informacje o wystawie, więc wklejam:

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
która odbędzie się w dniach 10-11.09.2005
Sala Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1

Sobota – ocena kotów i nominacje do Best In Show

Niedziela – Best in Show

Zaproszeni zostali sędziowie międzynarodowi:
Pani Hanne Sophie Sneum (DK) - I, II, III, IV
Pani Evelina Preiss (D) - I, II, III, IV
Pan Sebastian Pruchniak (PL) - I

Program dnia

Sobota:

8.00 – 9.30 Kontrola weterynaryjna i przyjmowanie kotów
10.00 Otwarcie wystawy
10.30 – 15.30 Ocena kotów
16.00 Nominacje do BIS
18.00 Zakończenie dnia wystawy

Niedziela:

8.00 – 9.30 Kontrola weterynaryjna, przyjmowanie kotów
11.30 – 13.00 Pokaz kotów
14.30 Best In Show
18.00 Zakończenie wystawy

(Godziny mogą ulec zmianie)

Termin przyjmowania zgłoszeń – 01.09.2005 r.

Zgłoszenia prosimy przesylac na e-mail: hermans1@op.pl

Opłaty za zgłoszenie:

Każdy kot, miot: 120 PLN
EC, Kastraty, weterany: 100 PLN
Koty domowe: 80 PLN
Dodatkowa klatka – 60 PLN, ustalenie koloru (kl. 13b) – 30PLN

Wplaty beda przyjmowane na wystawie bez dodatkowych oplat!!!
Nie przyjmujemy wplat na konto.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia.

Reklama w katalogu; wg stawek ustalonych przez Biuro Reklamy SA, Informacje: (022) 8496006

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ OGRANICZONA!

Warunki weterynaryjne: uczestniczące w wystawie koty muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii, nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 1 rok i nie później niż 1 miesiąc przed wystawą. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazury. Koty białe muszą posiadać atest słuchu.

Uwagi !

- Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają w mocy.
- Ustalenie odmian barwnych (klasa 13b) można zgłaszać do sekretariatu tylko do godz. 9.30.
- Ocena sędziego jest jedyna i niepodważalna i nie może podlegać oprotestowaniu.
- Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swojego kota.
-Wystawcy mogą sami prezentować swoje koty, wyłączając Best In Show.
- Koty muszą pozostać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zamknięcia dnia wystawy.
- Przypominamy wystawcom o konieczności posiadania oryginału zgłoszenia kota na wystawę.
- W interesie wystawcy leży dokładne wypełnienie druku zgłoszenia (drukowanymi literami) oraz sprawdzenie czy zgłoszenie dotarło do organizatorów wystawy.

Stewardów prosimy o zgłoszenia na hermans1@op.pl
Źródło: kocizakatek.net/viewtopic.php?t=1216


Temat: Łódź CCL 14/15.11.2009
Stowarzyszenie Miłośników Kotów CAT CLUB ŁÓDŹ
serdecznie zaprasza na

46 i 47 Jesienną Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych
pod patronatem Federation Internationale Feline – FIFe
14 i 15 listopada 2009r. – 2 certyfikaty
Hala Klubu Sportowego SPOŁEM, Łódź, ul. Północna 36

Podczas trwania naszej wystawy wybierzemy:
- w sobotę najpiękniejszego rudego kocurka wszystkich kategorii
- w niedzielę najpiękniejszą szylkretkę wszystkich kategorii

Nasze zaproszenie przyjęli międzynarodowi sędziowie FIFe:

Mrs Arja Martikainen III Finlandia - po raz pierwszy w Polsce
Mr. Alfred Wittich all breed Szwajcaria
Mrs. Lone Lund I, II, III Dania
Mrs. Flavia Capra I, II Włochy
Mrs. Eiwor Andersson all breed Szwecja
Mrs. Tetiana Boiko I, II Ukraina
Mrs. Helene Reiter I, II Liechtenstein

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany składu sędziowskiego.
Zgłoszenia należy przesłać w jeden z poniższych sposobów:
- elektronicznie www.ccl.miau.pl
- e-mail irena.nalewaj@felispolonia.pl
- fax +48 61 651 70 41

Dodatkowe informacje o wystawie: Ewa Sima +48 880 001 225; +48 42 664 85 87

Prowadzenie wystawy: Albert Kurkowski

Szef stewardów: Marzena Włodarska
Zgłoszenia chętnych do pracy w charakterze stewardów prosimy przesyłać na adres:
ari-gan@wp.pl
Dla stewardów pracujących podczas wystawy przewidujemy gratyfikację.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 listopada 2009 r.

Zgłoszenia prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie Wystawcę do uiszczenia opłaty bez względu na wynik doprowadzenia kota do oceny.
W interesie Wystawcy leży upewnienie się czy zgłoszenie wpłynęło do Organizatora Wystawy.
WARUNKI WETERYNARYJNE
Koty przyjęte na wystawę muszą być zachipowane, zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych, muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą. Obowiązkowa jest książeczka zdrowia kota lub paszport. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii wykonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) lub nie później niż 15 dni przed wystawą. Obowiązkowe są szczepienia przeciw wściekliźnie wykonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) lub nie później niż 15 dni przed wystawą. Jednak kocięta do 6 miesiąca nie muszą posiadać szczepienia przeciwko wściekliźnie. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki, a koty białe muszą posiadać atest słuchu (Regulamin Wystawowy FIFe art.15).
WARUNKI WYSTAWY
W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia.
Prawo wstępu na wystawę mają wyłącznie koty, które ukończyły 3 miesiące życia, przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną oraz są umieszczone w katalogu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych klatkach. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy.
Prośbę o ustalenie koloru należy zamieścić na druku zgłoszenia na wystawę ( klasa kontrolna - 13b). Wystawcy zgłaszający więcej kotów proszeni są o podanie ilości klatek. Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia.

Opłaty za udział w wystawie dla wszystkich wystawców : 1 dzień 2 dni
klasy wystawowe 3,5,7,9,15 90,00 PLN 150,00 PLN
klasy wystawowe 1,2,4,6,8,10,11,12,17 80,00 PLN 130,00 PLN
klasa miotów 16 oraz miot zgłoszony jako gość wystawy 150,00 PLN 300,00 PLN
klasa wystawowa 14 – kot domowy 40,00 PLN 70,00 PLN
dopłata za podwójną klatkę 70,00 PLN 140,00 PLN
klasa wystawowa 13b – ustalenie koloru 50,00 PLN
udział w wyborach na najpiękniejszego kota jesieni - gratis!!!
WPŁATY DOKONYWANE PO 8.11.2009 ORAZ NA WYSTAWIE WZRASTAJĄ O 20 PLN ZA KOTA!!

Opłaty za udział w Międzynarodowej Wystawie Kotów należy przesyłać na numer konta Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Łódź :
PKO BP I ODDZ. ŁÓDŹ 86 1020 3352 0000 1102 0096 0534
w tytule wpisując hasło ‘wystawa’ + imię i nazwisko wystawcy oraz imię kota.
W przypadku wniesienia opłaty na konto prosimy o zabranie ze sobą kopii przelewu.

ZAPRASZAMY!!

Źródło: kocizakatek.net/viewtopic.php?t=3177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  kotki domowe do drukowania
[k's] portalasek skillya